Gebruiksvoorwaardes

Inleiding

GloMedia.tv (“GloMedia.tv ” of “ons”) lewer ʼn aanlyn-stroomdiens op aanvraag (die “GloMedia.tv-diens”) waardeur verbruikers televisieprogramme, films, video- of klankgrepe en ander sulke oudiovisuele media kan stroom of tydelik kan aflaai (“Inhoud”) deur van ʼn elektroniese toestel wat in staat is om aan die internet te koppel, insluitend persoonlike rekenaars, selfone, tablette, en ander soortgelyke toestelle gebruik te maak (“Toegangstoestel”).

Hierdie is die algemene bepalings en voorwaardes, wat van tyd tot tyd gewysig kan word (“Gebruiksvoorwaardes”) dit geld wanneer ʼn persoon (“gebruiker” of “jou” of “u”) die webwerf wat beskikbaar is by https://www.glomedia.tv betreë of gebruik en enige ander URL wat ons met tye gebruik (“GloMedia.tv-webwerf”).

Deur toegang tot die GloMedia.tv-webwerf te verkry, stem u in dat u die voorwaardes vir gebruik wat op die GLOmedia.tv-webwerf geplaas is ten tye van sodanige toegang en gebruik, gelees, verstaan ​​en aanvaar het.

Bykomende bepalings en voorwaardes kan van toepassing wees op spesifieke inligting, inhoud, dienste, toepassings of enige ander aspek van die GloMedia.tv-webwerf, of vir produkte en/of dienste wat deur ons gelewer word (“Bykomende bepalings”). In die geval van konflik tussen hierdie Gebruiksvoorwaardes en die addisionele voorwaardes, sal die bepalings in hierdie Gebruiksvoorwaardes geld.

 

Hardeware, sagteware en internettoegang

Dit is u verantwoordelikheid om rekenaarhardeware en -sagteware, telekommunikasiefasiliteite en internettoegangsdiens (“IT-fasiliteite”) te bekom en te onderhou om toegang tot die GLOmedia.tv-webwerf te verkry en te gebruik.

U moet, ter enige tyd voor u die GloMedia.tv-webwerf besoek, seker maak dat die GloMedia.tv-webwerf met u IT-fasiliteite versoenbaar is en dat u IT-fasiliteite voldoende is om toegang tot die GloMedia.tv-webwerf te verkry en dit te gebruik.

U stem in om nie toegang tot die GloMedia.tv-webwerf te verkry, of dit op enige ander manier as deur die koppelvlak wat deur ons voorsien word, te probeer gebruik nie.

Toegestane gebruik en lisensie

U mag die GloMedia.tv-webwerf, of enige van die inligting of materiaal wat op die GLOmedia.tv-webwerf voorsien word, slegs betreë indien u dit op ʼn wettige manier gebruik, vir u private en nie-kommersiële doeleindes en in ooreenstemming met die Gebruiksvoorwaardes en nie vir enige kommersiële of ander nie-private doeleindes nie, tensy daar vooraf skriftelike toestemming van ons verkry is.U kan die GloMedia.tv-webwerf kas, mits:

die doel van die kasgeheue is om die oordrag, of aflaai van die inhoud vanaf die GloMedia.tv-webwerf doeltreffender te maak;

u nie die gekaste data of inhoud op enige manier verander, reproduseer, of daarby inmeng nie, of die gekaste data of inhoud op ʼn ander manier gebruik as op ʼn wyse wat in hierdie Gebruiksvoorwaardes gemagtig is nie; en

u die geheime data of inhoud van u rekenaarstelsel opdateer of verwyder as ons u versoek om dit te doen.

Niemand mag die GloMedia.tv-webwerf op enige wyse raam (“frame”), sonder ons vooraf skriftelike toestemming nie.

Behalwe vir die bona fide-soekenjinoperateurs en die gebruik van die soekfasiliteit wat op die GloMedia.tv-webwerf voorsien word, mag geen persoon enige tegnologie of toepassings (soos webkruipers, webspinnekoppe, robotte, “harvesting bots” of skrapers) vir enige doeleindes sonder ons vooraf skriftelike toestemming gebruik om op die GloMedia.tv-webwerf te soek nie.

U mag u persoonlike opinies, boodskappe en idees op enige forum op die GloMedia.tv-webwerf plaas, sodra u geregistreer het om aan die hersiening en/of waardering van die GloMedia.tv-diens deel te neem en die bepalings en voorwaardes van die forum (indien enige) aanvaar.

U onderneem om geen inligting of inhoud op die GloMedia.tv-webwerf te plaas, wat onwettig, lasterlik, teisterend, onwelvoeglik, persoonlik, kommersiële advertensie, bemarkingsmateriaal, onheilspellend, inkorrek, onwaar, verkeerd, misleidend, inbreuk maak op private regte, intellektuele eiendomsregte of enige ander regte of belangstellings van ons, ons filiale of van ʼn derde party, of wat op enige manier skadelik is nie. Sonder om die algemeenheid van hierdie klousule 15 te beperk, stem u in dat u geen inhoud wat die volgende insluit, sal oplaai, plaas of op enige ander manier sal oordra nie:

enige persoonlike inligting wat aan u of ʼn ander persoon behoort;

gemorspos of ongevraagde kommunikasie, insluitend advertensies vir ander webwerwe en/of dienste, kettingbriewe, piramideskemas, meningspeilings of petisies;

die oorstroming van enige forumborde met buitensporige plasings, betekenislose plasings, plasings wat nie met die onderwerp verband hou nie, of opvullingsplasings;

besprekings wat van die onderwerp afwyk, nie verband hou met die oplossing van die probleem nie, herhalend of ʼn veldtog is, wat produkte of dienste van ander verskaffers bevorder, of enige maatskappy, produk of diens misbruik;

ongegronde of ergerlike klagtes oor ons, ons filiale of ons beleid of praktyke;

aanvalle (insluitend “Flaming”) van ʼn ander gebruiker op so ʼn manier dat dit argumente of konflik aanhits of laat voortduur; gebruikersname skep om ander gebruikers se identiteit aan te val; voorgee om ʼn ander identiteit te hê, of valse verteenwoordiging van ʼn persoon se identiteit of kwalifikasies; plasings wat onder sekondêre gebruikersname of ander skuilname gemaak is, met die doel om ander te onderskryf of te minag; plasings wat enige gebruiker se privaatheid skend deur die persoonlike inligting van die gebruiker in te sluit;

die plasing van ʼn skakel of enige iets anders wat ander gebruikers op enige manier na inligting of inhoud kan rig wat, indien dit op die GloMedia.tv-webwerf geplaas word, hierdie Gebruiksvoorwaardes sal oortree; dit sluit URL’s van derdeparty-webwerwe in wat aanstootlike of onwettige materiaal mag bevat in;

advies wat sou lei tot die oortreding van enige waarborg van ons produkte of toerusting;

advies wat sou lei tot die verbreking van die ooreenkoms tussen GloMedia.tv en intekenare op die GloMedia.tv-diens, wat die bepalings en voorwaardes uiteensit waarop die kliënt gemagtig is om toegang tot die GloMedia.tv-diens te verkry en dit te gebruik in ruil vir betaling van die toepaslike intekengeld (“Intekeningooreenkoms”), of enige van die Bykomende Voorwaardes; en

advies wat, indien dit gevolg word, tot beserings of skade kan lei.

Ons kan die plasings of voorleggings op die GloMedia.tv-webwerf bestuur om ʼn ordelike aanbieding van hierdie inligting te gee, om te verseker dat plasings of voorleggings aan hierdie Gebruiksvoorwaardes voldoen en om enige ander rede wat ons as toepaslik ag, hoewel ons geen verpligting sal hê nie om dit te doen.

Ons mag die inhoud wat deur u geplaas is, verander, weier om dit te plaas, of dit verwyder, hoewel ons geensins daartoe verplig is nie.

U word aangemoedig om inligting of inhoud op die GloMedia.tv-webwerf, wat u meen ons verpligtinge soos uiteengesit in hierdie Gebruiksvoorwaardes oortree, aan ons te rapporteer.

Om die GloMedia.tv-webwerf effektief te bestuur, mag ons werknemers of ander persone aanwys om as moderators en administrateurs vir die GloMedia.tv-webwerf op te tree (“Moderators”). U stem in om aan die aanwysings van ons of die Moderators, rakende u toegang tot en gebruik van die GloMedia.tv-webwerf, te voldoen.

Ons nie verantwoordelik vir enige inligting of inhoud wat deur u of derde partye op die GloMedia.tv-webwerf geplaas word nie.

As u inligting of inhoud op die GloMedia.tv-webwerf plaas, is u verantwoordelik vir enige verlies, aanspreeklikheid of skade wat ons of ons geaffilieerdes, direk of indirek as gevolg van u pos aan die GloMedia.tv-webwerf, kan ly.

Koste van Toegang tot die GloMedia.tv-webwerf

Onderhewig aan hierdie Gebruiksvoorwaardes, kan u die GloMedia.tv-webwerf gratis besoek. Toegang tot sommige of al die bladsye op die GloMedia.tv-webwerf kan egter beperk word tot persone wat geregistreer is vir toegang tot die beperkte bladsye op die GloMedia.tv-webwerf deur hul gebruikersnaam/e-posadres te verstrek en ʼn wagwoord te skep.

Ons mag u in die toekoms geld vra vir toegang tot en gebruik van die GloMedia.tv-webwerf, of enige aspek daarvan, in ag genome dat ons u vooraf kennis gee van sodanige verandering op die GloMedia.tv webwerf.

Hiperskakels

Onderhewig aan hierdie Gebruiksvoorwaardes, kan u met ʼn hiperskakel van ʼn ander webwerf na die GloMedia.tv-webwerf koppel.

As u van ʼn ander webwerf na die GloMedia.tv-webwerf koppel, doen u dit op eie risiko.

Ons kan hiperskakels voorsien na webwerwe wat nie deur ons besit en/of beheer word nie (“Derdeparty-Webwerwe”). Sulke skakels impliseer geen goedkeuring van, ooreenkoms met, of ondersteuning vir die inligting of inhoud van daardie derdeparty-webwerwe deur ons nie.

Ons beheer nie die inligting of inhoud op daardie derdeparty-webwerwe nie en nie ons, of enige persoon wat ons beheer of wat deur ons beheer word (“Geaffilieerde”), sal op enige manier hoegenaamd verantwoordelik wees vir u toegang, of die onvermoë om toegang tot hierdie inligting te verkry, of vir enige inligting of inhoud wat op of deur sodanige derdeparty-webwerwe beskikbaar gestel word, of vir enige verlies, aanspreeklikheid of skade wat u mag ly as gevolg van toegang tot ʼn Derdeparty-Webwerf deur middel van ʼn skakel op die GloMedia.tv-webwerf nie.

Sekuriteit

U mag nie, hetsy opsetlik of nalatig, iets doen of probeer doen om met die GloMedia.tv-webwerf in te meng, of dit te ontwrig, of die veiligheid of stabiliteit van die GloMedia.tv-webwerf in gedrang te bring nie, insluitend, sonder beperking, deur die lewering, of poging tot lewering van enige beskadigende kodes (soos rekenaarvirusse, wurms en Trojaanse perde), of enige ander skadelike of vernietigende komponent op die GloMedia.tv-webwerf, of die bediener en rekenaarnetwerk wat die GloMedia.tv-webwerf ondersteun, nie.

U is verantwoordelik vir die veiligheid en die korrekte gebruik van u gebruikersnaam en wagwoord.

U moet alle redelike stappe neem wat prakties moontlik is om te voorkom dat die veiligheid en stabiliteit van die GloMedia.tv-webwerf in gedrang gebring word.

Intellektuele eiendomsregte en die gebruik van die domeinnaam.

Alle intellektuele eiendom op die GloMedia.tv webwerf, insluitend maar nie beperk nie tot sagteware, inligting, inhoud, ontwerpelemente, databasisse, teks, grafika, tekeninge, beelde, ikone, logo’s, handelsname, diensmerke, hiperskakels en domeinnaam(e), hetsy geregistreer al dan nie (die “Intellektuele Eiendom”), die eiendom van, of gelisensieer aan ons en/of ons filiale, is.

Hierdie Gebruiksvoorwaardes mag nie voorgelê word as toestemming dat u enige lisensie of die reg het om die Intellektuele Eiendom te gebruik, sonder dat daar vooraf skriftelike toestemming aan u verleen is nie.

U onderneem spesifiek om nie die intellektuele eiendom of enige aspek daarvan te kopieer, te reproduseer, te verander, om te keer, aan te pas, te publiseer, te verkoop, te versprei, uit te saai, uit te brei, te ontgin, of op enige ander manier onwettig te gebruik nie.

Al ons regte op intellektuele eiendom is uitdruklik voorbehou.

Vrywarings

Verwysings na GloMedia.tv sluit, of “ons”, ons direkteure, beamptes, werknemers, agente, verteenwoordigers, tussengangers en geaffilieerdes in.

Inligting, idees en opinies wat op die GloMedia.tv-webwerf uitgespreek word, moenie as ons professionele advies of amptelike mening beskou word nie, en u word aangemoedig om professionele advies in te win voordat u enige stappe neem, wat met die inligting, idees, of opinies wat op die GloMedia.tv-webwerf verskaf word, verband hou.

Ten volle toegelaat deur toepaslike wetgewing:

Ons lewer geen vertoë, hetsy uitdruklik of implisiet, nie en gee geen waarborge met betrekking tot die GloMedia.tv-webwerf of die inligting wat op die GloMedia.tv-webwerf verskaf word nie. Spesifiek, maar sonder beperking, rig ons ook geen vertoë en gee geen waarborg:

dat die GloMedia.tv-webwerf aangepas sal word om aan u persoonlike vereistes of verwagtinge te voldoen;

van die tyd waarin die GloMedia.tv-webwerf opgedateer sal word, of dat toegang tot die GloMedia.tv-webwerf ononderbroke of foutloos sal wees; of

dat die inligting op die GloMedia.tv-webwerf waar, volledig, akkuraat of betroubaar sal wees nie.

Ons sal nie verantwoordelik wees, of aanspreeklik gehou kan word vir enige verlies, aanspreeklikheid, besering, onkoste of skade (hetsy direk, indirek, toevallig, bestraffend of gevolglik) van enige aard, wat voortspruit uit nalatigheid en wat gely word deur enige persoon wat toegang tot die GloMedia.tv-webwerf verkry, dit gebruik, of daarop staatmaak nie. Sonder om die algemeenheid van hierdie klousule te beperk, is ons nie verantwoordelik vir enige verlies, aanspreeklikheid, of skade van enige aard wat deur enige iemand veroorsaak word en wat direk of indirek voortspruit uit:

toegang tot die GloMedia.tv-webwerf;

onvermoë om toegang tot die GloMedia.tv-webwerf te verkry, of vertragings of probleme met toegang tot die GloMedia.tv-webwerf, in die mate dat sulke onvermoë, vertraging of mislukking ontstaan as gevolg van oorsake buite ons redelike beheer;

toegang tot enige webwerwe wat aan die GloMedia.tv-webwerf gekoppel is;

onvermoë om toegang tot enige webwerwe wat aan die GloMedia.tv-webwerf gekoppel is, of vertragings of probleme met toegang tot enige webwerwe wat aan die GloMedia.tv-webwerf gekoppel is, te verkry;

toegang tot, die gebruik van, of die staatmaak op inligting of inhoud beskikbaar op die GloMedia.tv webwerf;

enige inhoud wat deur derde partye op die GloMedia.tv-webwerf geplaas word;

dienste beskikbaar vanaf die GloMedia.tv-webwerf;

vertraging of versuim om ons verpligtinge ingevolge hierdie Gebruiksvoorwaardes na te kom, tot die mate dat sodanige vertraging of mislukking as gevolg van oorsake buite ons redelike beheer ontstaan; of

enige nalatige handeling of versuim van ons of ons konsultante, agente of werknemers.

Produkbesonderhede en wysigings daaraan

Voordat u enige besluite neem of ooreenkomste of transaksies aangaan, moet u die relevante inligting, soos die aard, beskrywing, inhoud en koste van die produkte en dienste (bv. Intekenfooie of toerusting) via die GloMedia.tv-webwerf nagaan en bevestig.

Ons vestig ook u aandag daarop dat ons produkte en dienste (en enige aspek daarvan, insluitend die aard, inhoud, kenmerke en pryse) van tyd tot tyd kan verander. Die bygewerkte besonderhede sal van tyd tot tyd op die GloMedia.tv-webwerf verskyn.

Pryse

Die pryse vir die verskillende produkte en dienste wat ons aanbied, word op die GloMedia.tv-webwerf gespesifiseer en kan aan verandering onderhewig wees. Ons sal die opgedateerde pryse van tyd tot tyd op die GloMedia.tv-webwerf vertoon.

Verwysing na ʼn “inskrywingsprys” of “intekengeld” op die GloMedia.tv-webwerf beteken die inskrywingsgeld, BTW ingesluit, maar uitsluitend enige hardeware wat gebruik word om toegang tot die GloMedia.tv-diens te verkry.

Tyd, plek, wyse en toeskrywing van databoodskappe

Die partye stem tot die volgende in:

Data wat gegenereer, gestuur, ontvang of op elektroniese wyse gestoor word (“Data Boodskappe”) wat u aan ons gerig het, sal eers as deur ons ontvang geag word, as ons daarop reageer, of die ontvangs daarvan erken;

Data-boodskappe wat deur ons aan u gerig word, sal as deur u ontvang geag word wanneer die volledige databoodskap ʼn inligtingstelsel betree wat deur u aangewys, of vir daardie doel gebruik word en deur u daarin opgespoor en verwerk kan word;

Data-boodskappe wat u aan ons gerig het, of andersom, sal geag word geskep en gestuur te wees vanaf enige gebied waarin GloMedia.tv bedryf word;

Verifikasie-metodes, soos elektroniese handtekeninge of koderingstegnieke, is nie nodig vir kommunikasie tussen u en ons nie;

Enige databoodskappe wat deur u aan ons gestuur word, vanaf ʼn rekenaar, IP-adres of mobiele toestel wat normaalweg deur u gebruik word of deur u besit word, word geag as deur u aan ons gestuur, of namens u deur ʼn persoon wat behoorlik deur u gemagtig is.

Wysiging van GloMedia.tv-webwerf en Gebruiksvoorwaardes

U stem in dat ons die inligting, inhoud, dienste, toepassings, of enige ander aspek van die GloMedia.tv-webwerf van tyd tot tyd kan en mag verander of staak, en die IT-fasiliteite wat benodig word om toegang tot en gebruik van die GloMedia.tv-webwerf, of die inligting, inhoud, dienste en toepassings op die GloMedia.tv-webwerf kan en mag verander.

So ʼn verandering sal nie ons of u regte en verpligtinge ten opsigte van ʼn transaksie of ooreenkoms tussen ons wat reeds ten tyde van sodanige verandering voltooi is, beïnvloed nie.

Alle toestemmings verleen in hierdie Gebruiksvoorwaardes word op ʼn nie-eksklusiewe en nie-oordraagbare basis voorsien.

Ons mag hierdie Gebruiksvoorwaardes te eniger tyd wysig.

Ons sal u van die veranderinge in kennis stel, deur minstens aan u ʼn e-pos te stuur, via ʼn “pop-up”-kennisgewing wanneer u toegang tot die GloMedia.tv-webwerf kry, of deur ʼn “pop-up”-kennisgewing wanneer u by u GloMedia.tv-rekening aanmeld.

As daar enige veranderinge aan hierdie Gebruiksvoorwaardes is waarmee u nie saamstem nie, kan u u gebruik van die GloMedia.tv-diens op die manier soos in die subskripsie-ooreenkoms uiteengesit, beëindig.

In geval van konflik of teenstrydigheid tussen hierdie Gebruiksvoorwaardes en enige ander bepalings en voorwaardes rakende ʼn ander produk of diens wat deur GloMedia.tv of ʼn derde party aangebied word, sal die bepalings in hierdie Gebruiksvoorwaardes ten opsigte van die GloMedia.tv-diens geld en die bepalings van die ander bepalings en voorwaardes sal met betrekking tot die ander produk of diens heers.

Beëindiging van die GloMedia.tv-webwerf

Ons kan die GloMedia.tv-webwerf, of enige aspek daarvan, te eniger tyd beëindig.

Ons privaatheidsbeleid wat ons intellektuele eiendom betref, sal die beëindiging van hierdie Gebruiksvoorwaardes, ongeag die rede daarvoor, oorleef.

Volledige ooreenkoms en variasie

Hierdie Gebruiksvoorwaardes, soos van tyd tot tyd deur ons gewysig, vorm die hele ooreenkoms tussen ons en u met betrekking tot die inhoud daarvan en vervang enige vorige ooreenkoms tussen u en ons.

In die geval dat enige bepaling wat hierin uiteengesit word, om een of ander rede onafdwingbaar of ongeldig is, sal sulke bepalings en voorwaardes van die oorblywende bepalings en voorwaardes geskei kan word, en die oorblywende bepalings en voorwaardes sal afdwingbaar en toepaslik wees.

Kommunikasie

As u op die GloMedia.tv-webwerf registreer, sal ons ons stelsels nagaan om te bevestig of u versoek het om nie kommunikasie van/oor ons produkte en/of dienste te ontvang nie. As u nie sulke kommunikasie van ons wil ontvang nie, verwys dan na die “rekeningafdeling” op die GloMedia.tv-webwerf of gebruik die “unsubscribe (afteken?)” -opsies, soos uiteengesit in enige direkte bemarkingskommunikasie wat ons aan u stuur.

Regskoste

Ons is nie verantwoordelik vir enige koste wat u aangaan om professionele advies rakende hierdie Gebruiksvoorwaardes in te win nie.

Oortreding

Sonder om afbreuk aan enige ander regte wat ons mag hê te doen, kan ons skadevergoeding van enige persoon wat hierdie Gebruiksvoorwaardes oortree, en as gevolg daarvan verliese, aanspreeklikheid, of skade ly, eis.

Enige verligting of toegeeflikheid wat ons van tyd tot tyd aan u kan toon, of enige versuim deur ʼn party om enige reg of bepaling van hierdie Gebruiksvoorwaardes uit te oefen of af te dwing, doen geen afbreuk aan die Gebruiksvoorwaardes nie en vorm nie ʼn kwytskelding van enige reg of bepaling in hierdie Gebruiksvoorwaardes, of enige toepaslike wetgewing nie. Geen kwytskelding sal van krag wees, tensy dit uitdruklik as ʼn kwytskelding gestel word en skriftelik so aan u gekommunikeer word nie.